Commotie locatiekeuze voetbalkooi 2010

voetbalkooi plan Hoevelaken

Commotie locatiekeuze voetbalkooi

Geplaatst op 8 juli, 2010 om 2:48 | In de categorie: 

Door Theo Zuurman

De direct omwonenden van de geplande locatie voor de realisatie van een Voetbalkooi in Hoevelaken Noord hebben massaal hun zienswijze kenbaar gemaakt bij het College van Nijkerk inzake dit plan dat sinds 30 juni jl ter inzage ligt en waarover zij per brief zijn geïnformeerd.  Tot 11 augustus kunnen zienswijzen ingediend worden bij het College, daarna wordt een definitief besluit genomen over de locatie van de Voetbalkooi.

De Voetbalkooi is gepland aan de Veenslag, naast basisschool ‘De Hoeve’, en vervangt het huidige trapveldje. Alternatieve locaties zoals bij Sportpark Kleinhoven en de hockeyvelden vielen volgens de gemeente af. Ad Meeuwsen, die namens de omwonenden als spreekbuis fungeert, meldt dat er al 59 bezwaren zijn ingediend. Deze richten zich met name tegen de locatiekeuze en niet tegen de Voetbalkooi op zich die bestemd is voor jongeren van 12 t/m 18 jaar om te sporten en ook om elkaar te ontmoeten.

VEILIG VOELEN
“De bewoners van alle rijtjes grenzend aan deze locatie zijn tegen. En hetzelfde geldt voor diverse bewoners van de Haverhoek, Akkermaalshout en Kantemarsweg. Alleen basisschool ‘De Hoeve’ heeft geen bezwaar, maar dat is logisch want die krijgt er een mooi sportveld voor overdag bij en zit ’s avonds en ’s nachts niet met de overlast,” aldus Meeuwsen die zelf direct aan de beoogde locatie woont. “We willen natuurlijk allemaal dat de jeugd een eigen plek heeft om te bewegen en te ontmoeten, maar niet op dit veldje. Een buurtbewoonster is Amersfoort min of meer ontvlucht omdat ze zich daar niet meer veilig voelde. Hier voetballen nu wat kleintjes, maar dat wordt een heel ander verhaal als er oudere jeugd wordt uitgenodigd, want er is totaal geen overzicht wat er gebeurt. In haar nieuwe huisje voelt ze zich nu veilig en dat wil ze graag zo houden. We begrijpen echt niet waarom er niet gekozen is voor een locatie aan de rand van Hoevelaken, waar niemand er overlast van kan krijgen, ipv een plek waar mensen voor hun rust wonen.”

BESTEMMING PARKEN
De bewoners zijn met name bezorgd over de overlast van drukte, lawaai van brommers, muziek, drank en zelfs het gebruik van drugs. “Omwonenden zitten niet te wachten op nog meer beton dat weinig aan de bestemming ‘Parken’ doet denken en ook niet op overlast van hangjongeren in het hart van het dorp. En omgekeerd zitten de jongeren er niet op te wachten omwonenden lastig te vallen. We vragen ons echt af of de gemeente alternatieven goed heeft onderzocht en of ze de jongeren zelf daarbij betrokken heeft”, besluit Ad Meeuwsen.

DEFINITIEF BESLUIT
De gemeente laat bij monde van persvoorlichtster Cindy van Harmelen weten dat het College van B&W op 9 juni 2010 een voorgenomen besluit heeft genomen waarop een inspraakverordening van toepassing is. “Tot 11 augustus kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken waarna het College een definitief besluit over de locatie van de Voetbalkooi zal nemen. De aanleg past binnen het huidige bestemmingsplan ‘Parken’, derhalve kunnen er geen zogenaamde bezwaarschriften ingediend worden. Het College zal de ontvangen zienswijzen meenemen bij de definitieve besluitvorming”, aldus Van Harmelen.

voetbalkooi-hoevelaken july 2017

Situatie rond voetbalkooi Hoevelaken dreigt te escaleren

Treiterende jeugd, schuimbekkende ouders, provocaties, eieren tegen het raam, belletje trekken midden in de nacht, politie, herrie, herrie, herrie …. en de gemeente die alleen slappe maatregelen treft. Dat is wat Ad Meeuwsen en de bewoners rondom de voetbalkooi in Hoevelaken dagelijks ervaren. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat.

 

Ad Meeuwsen fungeert als spreekbuis namens de omwonenden. “Even voor de duidelijkheid” zegt hij “we hebben niets tegen de jeugd. Wij vinden ook dat ze een plek moeten hebben om te kunnen voetballen en elkaar te ontmoeten. Wij zijn zelf ook kind geweest. Maar een voetbalkooi te midden van gebouwen was vanaf het begin een onzalig idee. Het geluid kan niet weg en veroorzaakt echo’s. Met als gevolg dat als er kinderen voetballen, het geluidsniveau de 70 decibellen overstijgt. Binnenshuis met gesloten ramen en deuren wel te verstaan!”

 

“Inmiddels hebben we gesprekken gehad met de gemeente, Jeugd- en Jongerenwerk, politie, basisschool De Hoeve, buurtbemiddeling, woningbouwcoöperatie, de jongeren zelf, de ouders van de jongelui …. het helpt allemaal niets. In januari is wethouder Nadya Aboyaakoub komen luisteren naar de geluidsoverlast. Toen vroor het dat het kraakte en zat de jeugd thuis bij de warme kachel. De gemeente heeft twee borden geplaatst met regels aangaande het gebruik van de voetbalkooi. Er mag geen muziek worden gedraaid en tussen 21.00 – 9.00 uur is de voetbalkooi verboden terrein volgens Artikel 461 Wetboek van Strafrecht. Dat de jeugd zich hier niets van aantrekt, moge duidelijk zijn. Als de politie handhavend optreedt, gedragen de jongelui zich voorbeeldig. Zodra de politie haar hielen heeft gelicht, gaan ze verder waar ze gebleven waren.”

 

“Van de gemeente en buurtbemiddeling kregen we het advies om met de jongeren op een vriendelijke manier in gesprek te gaan. We kregen zelfs een voorbeeld van hoe zo’n gesprek zou kunnen verlopen. Echt waar! Daarnaast kregen we het advies om de namen van raddraaiers te noteren. Moeten de bewoners op de stoel van de politie gaan zitten? De politie zelf zegt trouwens dat dit een zaak van de gemeente is.”

 

“Door de verslechterde verhoudingen tussen bewoners en de jeugd gaan de jongelui provoceren. Expres trappen tegen het hek van de voetbalkooi om maar zoveel mogelijk lawaai te maken. Expres ballen tegen de woningen schoppen. De bewoners van de seniorenwoningen op de begane grond durven niet meer in hun tuintje te zitten. Ze kijken niet meer raar op als ze een winkelwagentje in hun tuin vinden. Voor sommigen is de spanningscurve zo groot dat ze niet meer kunnen slapen zonder medicatie. Van de gemeente hebben we te horen gekregen dat we dan maar niet zo dicht bij de voetbalkooi hadden moeten gaan wonen. Pardon? Sommige mensen wonen hier al 27 jaar! En maar zeggen dat ze onze klachten serieus nemen.”

 

“De Hoeve en Jeugd- en Jongerenwerk constateren dat ‘er goed gebruik wordt gemaakt van de voetbalkooi’. Laatstgenoemde geeft wel toe dat de afstand van 3 à 4 meter tussen de kooi en de huizen gewoon te weinig is. De gemeente heeft gesuggereerd dat het geluid een kwestie van ‘beleving’ is. Wat de een normaal vindt, ervaart de ander als overlast. Ik kan je zeggen dat diverse bewoners op verschillende tijden het aantal decibellen hebben gemeten. Meten is weten, nietwaar? De geluidsgrenzen voor particuliere woningen worden keer op keer overschreden. Dit opent de weg naar juridische stappen. Ik hoop alleen maar dat de bewoners zich kunnen beheersen. Enkelen hebben al op de grens van een handgemeen gestaan. De hele ellende duurt nu al zeven jaar. De tijd van praten is voorbij.