Hoevelaken trendsetter? over-twintig-jaar-is-herrie-het-grootste-milieuprobleem

Mensen kunnen volgens de Gezondheidsraad en het RIVM ziek worden van herrie en daar zelfs aan overlijden. Geluidshinder veroorzaakt slaapgebrek en stress en kan op de lange termijn leiden tot hartklachten, verhoogde bloeddruk en depressies. Enkele honderden Nederlanders overlijden er jaarlijks aan.

“Als je lang wordt gehinderd door geluid, dagen of jaren achter elkaar, gaat je bloeddruk omhoog. Dat kan leiden tot hartziekten en een hartinfarct. Het is wetenschappelijk bewezen dat er mensen dood gaan door lawaai”, zegt Fred Woudenberg, geluidsexpert bij de Gezondheidsraad, in De Kennis van Nu. Hij pleit voor strengere wettelijke geluidsnormen.

De overheid neemt het probleem volgens Roelofsen niet serieus genoeg. Hij is bang dat de druk op de gezondheid alleen maar gaat toenemen. “Het wordt alleen maar ongezonder qua geluidshinder in Nederland.”

Voetbalkooi dicht wegens overlast

voetbalkooi dicht wegens overlast verkeerde locatie

De opsomming liegt er niet om: overlast door ‘brommergejank’, vernielingen, zwerfvuil en luidruchtige hangjongeren bij de voetbalkooi zijn een paar van de klachten. De familie constateert dat de gemeente niet optreedt.

‘pubers’ , een ‘lastige en hinderlijke club’.

eerste brief van bewoners 2011

Voetbalkooi Hoevelaken

Bewoners Boekweitveld , ondertekend door ACHT bewoners in 2011

Burgemeester en Wethouders

Nijkerk

L.S.

Vorig jaar heeft de gemeente Nijkerk in al haar wijsheid besloten, tegen de vele bezwaren van de bewoners in, tot het plaatsen van een voetbalkooi tussen Basisschool de Hoeve en de Boekweitveld te Hoevelaken.

Het plaatsen van zo’n kooi tussen twee gebouwen in lijdt tot zeer veel overlast. De gemeente heeft destijds voor een zogenaamde geluidsarme kooi gekozen.

Helaas geldt dit niet voor de gebruikers van de kooi. Wij worden dan ook de gehele dag overladen met geboer, gevloek, gescheld, afsteken van vuurwerk muziek en zeer luidruchtige jeugd. Bij dit schrijven is het vakantie tijd wat voor ons inhoudt dat de overlast al in de ochtend begint en meestal duurt tot na middernacht.

Diverse keren zijn we de discussie aangegaan met de gebruikers van de kooi. Helaas zitten daar lieden tussen die de situatie alleen maar op de spits willen drijven en te kennen geven dat ze geen gehoor willen geven aan onze klachten.

Tevens geven ze aan dat ze fysieke confrontatie niet uit de weg zullen gaan. Het dreigen met politie inzet en het daadwerkelijk inschakelen van de politie heeft niet tot enige verbetering in de situatie geleid. De politie geeft hierbij aan alleen op te kunnen treden als de feiten na 10 uur ‘s avonds plaatsvinden. Uiteraard gedragen de jongelui zich poeslief op het moment dat ze in gesprek zijn met de politie maar hervatten de overlast op het moment dat de politie niet meer aanwezig is.

voetbalkooi plan Hoevelaken

Wij, de bewoners voelen ons nu genoodzaakt tot het schrijven van deze brief om escalatie te voorkomen. Wij dringen er dan ook op aan dat de gemeente directe en concrete stappen gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat het woongenot van de bewoners weer enigszins hersteld gaat worden.

Ons inziens kunnen de problemen alleen opgelost worden door het verplaatsen van de voetbalkooi naar een locatie zonder omwonenden. Tot die tijd willen we dat er bij de huidige locatie een bord geplaatst wordt met duidelijke regelgeving voor het gebruik van die kooi en dat de gemeente er op toe ziet dat die regels worden nageleefd.

Daarbij kan gedacht worden aan het verbod van nuttigen van alcohol, verbood van scooters, sluitingstijd van de kooi om 20.00 uur, samenscholingsverbod rondom de kooi na 20.00 en het verbod op het afspelen van muziek

Commotie locatiekeuze voetbalkooi 2010

voetbalkooi plan Hoevelaken

Commotie locatiekeuze voetbalkooi

Geplaatst op 8 juli, 2010 om 2:48 | In de categorie: 

Door Theo Zuurman

De direct omwonenden van de geplande locatie voor de realisatie van een Voetbalkooi in Hoevelaken Noord hebben massaal hun zienswijze kenbaar gemaakt bij het College van Nijkerk inzake dit plan dat sinds 30 juni jl ter inzage ligt en waarover zij per brief zijn geïnformeerd.  Tot 11 augustus kunnen zienswijzen ingediend worden bij het College, daarna wordt een definitief besluit genomen over de locatie van de Voetbalkooi.

De Voetbalkooi is gepland aan de Veenslag, naast basisschool ‘De Hoeve’, en vervangt het huidige trapveldje. Alternatieve locaties zoals bij Sportpark Kleinhoven en de hockeyvelden vielen volgens de gemeente af. Ad Meeuwsen, die namens de omwonenden als spreekbuis fungeert, meldt dat er al 59 bezwaren zijn ingediend. Deze richten zich met name tegen de locatiekeuze en niet tegen de Voetbalkooi op zich die bestemd is voor jongeren van 12 t/m 18 jaar om te sporten en ook om elkaar te ontmoeten.

VEILIG VOELEN
“De bewoners van alle rijtjes grenzend aan deze locatie zijn tegen. En hetzelfde geldt voor diverse bewoners van de Haverhoek, Akkermaalshout en Kantemarsweg. Alleen basisschool ‘De Hoeve’ heeft geen bezwaar, maar dat is logisch want die krijgt er een mooi sportveld voor overdag bij en zit ’s avonds en ’s nachts niet met de overlast,” aldus Meeuwsen die zelf direct aan de beoogde locatie woont. “We willen natuurlijk allemaal dat de jeugd een eigen plek heeft om te bewegen en te ontmoeten, maar niet op dit veldje. Een buurtbewoonster is Amersfoort min of meer ontvlucht omdat ze zich daar niet meer veilig voelde. Hier voetballen nu wat kleintjes, maar dat wordt een heel ander verhaal als er oudere jeugd wordt uitgenodigd, want er is totaal geen overzicht wat er gebeurt. In haar nieuwe huisje voelt ze zich nu veilig en dat wil ze graag zo houden. We begrijpen echt niet waarom er niet gekozen is voor een locatie aan de rand van Hoevelaken, waar niemand er overlast van kan krijgen, ipv een plek waar mensen voor hun rust wonen.”

BESTEMMING PARKEN
De bewoners zijn met name bezorgd over de overlast van drukte, lawaai van brommers, muziek, drank en zelfs het gebruik van drugs. “Omwonenden zitten niet te wachten op nog meer beton dat weinig aan de bestemming ‘Parken’ doet denken en ook niet op overlast van hangjongeren in het hart van het dorp. En omgekeerd zitten de jongeren er niet op te wachten omwonenden lastig te vallen. We vragen ons echt af of de gemeente alternatieven goed heeft onderzocht en of ze de jongeren zelf daarbij betrokken heeft”, besluit Ad Meeuwsen.

DEFINITIEF BESLUIT
De gemeente laat bij monde van persvoorlichtster Cindy van Harmelen weten dat het College van B&W op 9 juni 2010 een voorgenomen besluit heeft genomen waarop een inspraakverordening van toepassing is. “Tot 11 augustus kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken waarna het College een definitief besluit over de locatie van de Voetbalkooi zal nemen. De aanleg past binnen het huidige bestemmingsplan ‘Parken’, derhalve kunnen er geen zogenaamde bezwaarschriften ingediend worden. Het College zal de ontvangen zienswijzen meenemen bij de definitieve besluitvorming”, aldus Van Harmelen.